Årsmøtet i Tolga IL avholdes i Sætershallen torsdag 04.06.2020 kl: 19:00.

Årsmøtepapirer blir publisert på hjemmesiden. Papirutgaven blir lagt ut i Tolga/Os sparebank senest en uke før møtet. Saker som ønskes behandlet må sendes styret senest to uker før årsmøtet.

Årsmøtedokumenter

Vedlegg, Regnskap og balanse

Protokoll

Gjeldende retningslinjer for smittevern vil bli fulgt på møtet. FHI

Vel møtt.

Årsmøtet er utsatt inntil videre pga råd om å begrense folkeansamlinger.

NIFs generalsekretær har utsatt fristen for å avholde årsmøter til 15. juni.

Årsmøte 2020 avholdes Søndag 22.03.20 kl 19.00.

Frasigelse av verv meldes valgkomiteen v/ Paul Brennmoen , tlf 90 52 03 16 innen 20.02.20. Hvis det ikke varsles innen fristen, forutsettes gjenvalg.

Mer informasjon om årsmøtet kommer.