Etter innspill fra flere kompetente hold har vi valgt å gå for utskifting av masse i grunnen. Dette gjør at utredningen tar litt lenger tid, og ekstraordinært årsmøte utsettes inntil videre.

Det ligger fortsatt an til oppstart av prosjektet høsten 2019.

Tirsdag 18. juni kl 20.00

Sak: Kunstgressbane

Papirer sendes ut 4. juni

Hilsen Arbeidsutvalget