Vi ønsker velkommen til vår nyeste generalsponsor!

COOPPRIX

Vi er kjempeglad for at den lokale dagligvarehandelen ser nytten av å bidra til aktivitetene som er i idrettslaget. Tolga Idrettslag har en grunntanke om at flest mulig skal ha anledning til å delta i våre aktiviteter, og ønsker å holde egenandeler for deltagelse så lav som mulig. Bidraget fra COOP Prix kommer derfor godt med for å oppnå dette.

COOP Prix Tolga har inngått avtale med Tolga Idrettslag de neste tre årene!

Vi 

Som gjenytelse oppfordrer Tolga IL medlemmene til å handle lokalt!

"Du bidrar til: viktige arbeidsplasser, arbeidserfaring for ungdom, opprettholder en viktig møteplass, skaper verdier som kommer lokale aktiviteter i lag og foreninger til gode og et handelstilbud til oss som bor her, de som flytter hit og de som kommer på besøk!" (Sitat Tolga 2020)

Link til facebookside: COOP Prix Tolga

Se også: Samhandling er stikkordet! Arbeidets Rett 12.12.18