Retningslinjer for økonomisk støtte ble diskutert på styremøte 22/8 2018. Det ble bestemt å legge til noen retningslinjer for å kvalifisere til økonomisk kompensasjon. Se retningslinjene for sesongen 2018/2019 her