Det gode augustværet ser ut til å være på hell, og vi planlegger høstsesong nr 2 på Mjølkesyra!

Gruppetimene er så godt som klare, og vi starter opp i uke 38! Dere kommer til å se mange av de samme instruktørene, og vi har også noen nye :-) Det er gjort noen justeringer på timeplanen, men i store trekk er den ganske lik som i vinter. Vi fikk tilbakemeldinger på at den fungerte bra for mange, og gode treningsvaner kan derfor videreføres denne høsten :-)

Den nye timeplanen finner dere på: www.mjolkesyra.ibooking.no, søk opp uke 38. (Vær obs på at spinn/styrke starter opp uke 39).

VELKOMMEN TIL ALLE KJENTE FJES OG FORHÅPENTLIGVIS NOEN NYE OGSÅ!

Happy face