Vedlagt ligger treningsplan for Tolga 14/15.

Se mer her.