{fshare 476}

Tolga IL og FIAS har sammenfallende interesser med å ha en grønn profil i sine virksomheter, og har inngått en samarbeidsavtale. Denne avtalen skal stimulere til etablering og drift av idrettslanlegg som ivaretar miljøet.

Avtalen har en varighet på 5 år og har en verdi på ca kr 150.000 eks. mva.

Se avtalen her