Tolga IL sitt ønske om å kunne lagre utstyr under tak, sammen med ønske fra Røde Kors om større plass innendørs, utløste dette påbygget.

Det ble en forlengelse av garasjen mot fotballbanen. Prosjektet ble gjennomført etter en godt planlagt tidsplan, og resultatet ble bra!

Ferdig garasje