HOPPTRENINGER

9 ÅR FRA DE SOM ER FØDT 2003 ONSDAGER KL. 19.15- 21.00 GYMBYGGET

DE YNGSTE LØRDAGER KL. 10.30 GYMBYGGET - BASSENG CA KL. 11.30