Tolga-hopperen Espen Røe fikk Letengstipendet!

http://www.ostlendingen.no/sport/hopperen-espen-roe-fikk-letengstipendet-1.7511208