Med klart flertall gikk årsmøtet i Tolga Idrettslag onsdag kveld inn for utbygging av anlegget i Ivaregga. Det var stort oppmøte og hele 49 medlemmer avga sin stemme! Stemmeresultatet ble 43 stemmer for, 4 stemmer mot og 2 blanke stemmer.

Nå er det opp til poilitikerene å bestemme om de vil være med på opplegget som Idrettslaget har foreslått.

Med dette anlegget får Tolga et flott anlegg, som i tillegg til å være et topp moderne hoppanlegg, også vil bli et aktivitetsomåde som favner mange idretter, og som vil skape aktivitet for alle! Tolga IL bygger et anlegg for både bredde og toppidrett! 

Hva skal anlegget hete?

Nå inviterer Idrettslaget alle til å komme med navneforslag på anlegget! Det ble signalisert fra årsmøtet at man kanskje ønsker å gå vekk fra Ivaregga-navnet. Og man bør også ha i minnet at dette ikke bare blir et vinteranlegg, men et helårsanlegg for mange idretter, aktiviteter og kanskje også kulturaktiviteter.

Arbeidstittel på prosjektet er pr i dag "Spreke Tolga"!

 

Ivaregga oversikt