Årsmøte 2019

Søndag 31. mars 2018 i Sætershallen.

Årsmøtedokumenter 

Protokoll

Tillitsvalgte

 

Årsmøte 2018

Sætershallen , Tirsdag 20 Mars 2018 kl 1900

Årsmøtedokumenter

Protokoll med vedtak

Årsmøte 2017

Sætershallen, søndag 26. mars 2017 kl. 19.00

Innkalling med saksliste

Protokoll med vedtak

Årsmøte 2016

Sætershallen, søndag 21.02.2016 kl. 18.00

Innkalling med saksliste

Protokoll med vedtak

 

Årsmøte 2015

Sætershallen, søndag 22.02.2015 kl 19.00

Innkalling med saksliste

Protokoll med vedtak 

Innkalling ekstraordinært årsmøte 20.05.2015

Protokoll ekstraordniært årsmøte 20.05.2015

 

Årsmøte 2014

Sætershallen, søndag 16.02.2014 kl 19.30

Innkalling med sakliste

Protokoll med vedtak

 

Ekstraordinært årsmøte 2013

Sætershallen,Onsdag 24.04.2013 kl 18.30

Sakspapirer

Protokoll med vedtak

 

Årsmøte 2013

Sætershallen, Søndag 24.02.2013 kl 19.30

Innkalling med saksliste

Protokoll med vedtak

Ekstraordinært årsmøte 2012

Sætershallen, Søndag 29.08.2012 kl 20.00

Protokoll med vedtak

Orientering

Årsmøte 2012

Sætershallen, Søndag 21.02.2012 kl 19.30

Protokoll med vedtak

Innkalling

Årsmøte 2011

Sætershallen, Søndag 20.02.2011 kl 19.30

Protokoll med vedtak

Årsmøte 2010

Sætershallen, Søndag 21.02.2010 kl 19.30

Protokoll med vedtak

Ekstraordinært årsmøte 2009

Sætershallen, Mandag 23.11.2009 kl 21.00

Protokoll med vedtak

Årsmøte 2009

Sætershallen, Søndag 22.02.2009 kl 19.30

Protokoll med vedtakSynspunkter eller kommentarer ta kontakt med ansvarlig Ingar Brennmoen

Webløsning ©basert på Joomla