Prosjekt Trimrom på Tolga er godt i gang og har nå blitt til "Mjølkesyra" - Tolga Treningssenter. Forventet oppstart av treningssenteret er siste halvdel av oktober. Meld deg inn nå! 

Se egen side for Mjølkesyra på www.tolga-idrettslag.no samt Facebookgruppa Mjølkesyra Tolga Treningssenter. 

Uke 36 er det satt opp dugnadsliste for maling av lokalet, og det kan senere bli flere oppgaver med bl.a. utpakking og montering av treningsutstyr. Dette er forventet i månedsskiftet sept/okt. 

Bilder fra malingsdugnaden:

Dugnad uke 36 1Dugnad uke 36 2Dugnad uke 36 3Dugnad uke 36 4Dugnad uke 36 5Dugnad uke 36 6Dugnad uke 36 7Dugnad uke 36 8

Ei gruppe i 8.trinn ved Tolga Skole har "Design og redesign" som valgfag i høst. De fikk i oppdrag å lage en "kontrastvegg" i lokalet. Denne oppgaven løste de med glans, og vi er veldiog fornøyd med resultatet!

Veggkunst 1Veggkunst 2Veggkunst 4Veggkunst 3Synspunkter eller kommentarer ta kontakt med ansvarlig Ingar Brennmoen

Webløsning ©basert på Joomla