AKTIVITET

Arbeidet med klargjøring av Hamran går framover.

Grunnlaget for veien og stikkrenner er nå godt i gang med Brødr. Harsjøen.

Skogrydding med maskiner og utkjøring av virke blir ferdig i uke 45. Dette utført av Glommen Skog.

Det er muligheter for den som ønsker å ta ut ved av det som er igjen etter skogsmaskina på det øverste platået. Ta kontakt med Jens Rune den som er intressert!

Hittil har vi hatt mest dugnadsfolk fra hopp/skimiljøet, men etterhvert som arbeidet går framover, må vi gå bredere ut for å be om dugnadshjelp. Hvis dere vet om noen andre som kan være med så få dem med på dugnad.